Tananyagok

Teaching materials

Az alábbiakban kifejezetten a magyar oktatás számára kidolgozott tananyagok találhatók. Ezek a példáikat a világ különböző nyelveiből felvonultató feladatok és szövegek arra törekednek, hogy szélesítsék a következő generáció horizontját, árnyalják a diákok világképét, illetve hozzájáruljanak annak tudatosításához, hogy a nyelvi veszélyeztetettség nem olyasvalami, ami csupán távoli helyeken fordul elő, hanem a közvetlen környezetünkben is találkozhatunk vele.

E feladatsoroknak kiegészítő szerepet szántunk, és az egyes feladatok tetszés szerint, többféle anyagrészhez kapcsolva, változatos formában (órai munka, házi feladat, egyéni vagy csoportmunka, stb.), illetve különféle szakmai napokhoz kapcsolódva (pl. Magyar Nyelv Napja, Rokon Népek Napja, Nyelvek Európai Napja, Az anyanyelv nemzetközi napja stb.) dolgozhatók fel.

Feladatsorok az alábbi tantárgyakhoz készültek:

magyar nyelv

A nyelvi sokféleség
Nyelvi sokféleség Magyarországon
Többnyelvűség
Veszélyeztetett nyelvek

angol nyelv

Romani minorities in Hungary

társadalomismeret

Magyarország nemzeti és etnikai kisebbségei

kulturális ismeretek

Kulturális ismeretek

földrajz

Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi diverzitás és földrajzi viszonyok I.
Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi diverzitás és földrajzi viszonyok II.
Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi diverzitás és földrajzi viszonyok III.
Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi diverzitás és földrajzi viszonyok IV.

A tananyagokban további szakirodalmi és más utalások is találhatók, közöttük internetes tartalmakra is (egységesen a 2014 áprilisi állapotok szerint).

A témakörök feldolgozásakor javasoljuk a kitekintést a Tudástár megfelelő fejezeteire, továbbá a böngészést az Interaktív térképen megjelenő információk és nyelvi érdekességek között, illetve az alábbi linkgyűjteményben.

Az alábbiakban csoportosítva találhatjátok azokat a linkeket, amelyek hasznosak lehetnek a magyarországi kisebbségek tanulmányozásához.

Általános információk

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/nemzetisegi_adatok
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Komárom: http://foruminst.sk/  és https://www.facebook.com/foruminst/info
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet: http://www.mtaki.hu/
Kisebbségkutatás folyóirat: http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/
http://www.mediaklikk.hu/nemzetisegiadasok/
http://emberijogok.kormany.hu/nemzetisegek-magyarorszagon

Magyarországi bolgárok

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_bolg%C3%A1rok
http://www.bolgarok.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_Bolg%C3%A1r_Kisebbs%C3%A9gi_%C3%96nkorm%C3%A1nyzat
http://www.bolgaregyesulet.hu/
http://www.valtozovilag.hu/ag/magyarorszagi_bolgarok.htm

Magyarországi görögök

http://ellinismos.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_g%C3%B6r%C3%B6g%C3%B6k
http://www.valtozovilag.hu/ag/magyarorszagi_gorogok.htm
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2011/05/belivek_6-7.pdf
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-1-12-Farkas.pdf

Magyarországi horvátok

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_horv%C3%A1tok
http://www.horvatok.hu/
http://mhti.hu/
http://www.croatica.hu/index.php?id=65
http://www.magyarhorvatok.hu/
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/horvatok/magyarorszagi_horvatok/pages/002_magyarorszagi.htm

Magyarországi lengyelek

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_lengyelek
http://www.polonia.hu/index.php?lang=pl
http://kisebbsegtudomany.ektf.hu/tananyag/25_lengyelek.html
http://www.valtozovilag.hu/ag/magyarorszagi_lengyelek.htm

Magyarországi németek

http://magyarorszaginemetek.lap.hu/
http://www.terrasoft.hu/kultura/schwaben/
http://www.ldu.hu/menu/3
http://www.gju.hu/Web/
http://www.zentrum.hu/hu/
http://www.dbu.hu/
http://theater.hu/index.php?mode=szinhaz&szinhaz_tipus=E&szinhaz_id=125
http://www.mnamk.hu/
http://www.neue-zeitung.hu/
http://www.budapester.hu/
http://nemet.radio.hu/
http://www.mediaklikk.hu/mediatar
http://www.genealogy.net/reg/ESE/dschwab-d.html
http://www.heimatmuseum.hu/

Magyarországi örmények

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_%C3%B6rm%C3%A9nyek
http://www.armenians.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_ruszinok
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/neprajz/ruszin/
http://www.valtozovilag.hu/ag/magyarorszagi_ruszinok.htm
http://www.lib.pte.hu/sites/ptebtkscan/mellekletek/2013_21/2013_21_biblio.pdf
http://ruten.hu/?page_id=132
http://www.ararat.hu/

Magyarországi romák

http://www.romapage.hu/archivumbol/kultura/hircentrum/article/74320/415/category/5/starttime/1072911600/endtime/31622399/
http://c-press.hu/roma-art.html
http://www.beshodrom.hu/
http://www.folkinfo.hu/kalyijag/
http://www.kalyijag.org/
http://www.gandhigimi.hu/
http://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/details/8320,Egyutt_vagy_kulon_Ciganyok_romak_magyarok_es_az_iskola
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok
http://www.romapage.hu/F%C5%91oldal
http://www.nytud.hu/pp/heltai.html

Magyarországi románok

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_rom%C3%A1nok
http://www.atruroman.hu/
http://www.nyest.hu/hirek/hogyan-latjak-helyzetuket-a-magyarorszagi-romanok
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2007_01/cikk.php?id=1774
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2013/06/belivek_46-49.pdf

Magyarországi ruszinok

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_ruszinok
http://www.rusyn.hu/
http://www.ruszinok.hu/hun_ruszin.php

Magyarországi szerbek

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_szerbek
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2005_02/cikk.php?id=1261
http://szerb.radio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3756&Itemid=67
http://kisebbsegtudomany.ektf.hu/tananyag/210_szerbek.html
http://www.lib.pte.hu/sites/ptebtkscan/mellekletek/2013_19/2013_19_szerb_biblio.pdf
http://www.valtozovilag.hu/ag/magyarorszagi_szerbek.htm

Magyarországi szlovákok

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarországi_szlovákok
http://www.slovaci.hu/hu/akutatorol.html
http://www.nyest.hu/hirek/a-magyarorszagi-szlovakok-napja
http://kisebbsegtudomany.ektf.hu/tananyag/211_szlovkok.html
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/nemzeti_es_etnikai_kisebbsegek_magyarorszagon/pages/013_szlovakok.htm
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2009_04/cikk.php?id=1799
http://www.civilszovetseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63:csabai-szlovk-szervezete&catid=18:tagszervezetek&Itemid=43
http://www.slovak.hu/
http://hu.slovenskaunia.hu/index.php?page=menupont&oldal=203

Magyarországi szlovének

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_szlov%C3%A9nek
http://www.zveza.hu/
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00024/pdf/09.pdf
http://erdei-lak.gportal.hu/gindex.php?pg=22267302
http://emberijogok.kormany.hu/magyarorszagi-szlovenek

Magyarországi ukránok

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_ukr%C3%A1nok
http://www.ukrajinci.hu/
http://ukranok.hu/
http://www.hromada.hu/index_hu.html

Magyarországi siketek közössége

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jelnyelv
http://www.sinosz.hu/
http://www.nytud.hu/oszt/tobbnyelvuseg/tamop_brossura.pdf
http://hallasserult.lap.hu/
http://siketekbp.co.hu/

vissza a honlap tetejére