NYELVI SOKFÉLESÉG MAGYARORSZÁGON

A feladatsor célja a kisebbség fogalmának megismertetése a diákokkal. Ehhez kapcsolódva általános információkat tudnak meg a magyarországi kisebbségekről.

Bevezető beszélgetés

  • Mit gondoltok, hány nyelvet beszélnek hazánkban? Soroljatok fel annyit, amennyit tudtok! (a válaszok csoportosítása)
  • A környezetetekben élő emberek milyen nyelveken beszélnek? Ezek a nyelvek a beszélők anyanyelve vagy később tanult nyelv?
  • A családodban milyen más (a magyartól különböző) nyelvvel való kapcsolatot tudsz felkutatni? Ki és milyen nyelvvel volt/van kapcsolatban?

1. Mi tartozik össze? Az alábbi meghatározások mindegyike a következő fogalmak egyikéhez tartozik:

etnikum                              kisebbség                                          nemzetiség

  • általánosabb jelentésben: valamely nemzethez való tartozás
  • szociológiai, politikai kifejezésként: valamely meghatározott etnikumhoz tartozó kisebbség

 

  • egy nagyobb közösségen belül többé-kevésbé elkülöníthető, sajátos azonosságtudattal rendelkező (pl. etnikai, vallási vagy egyéb) csoport, ha annak létszámaránya a nagyobb közösségéhez viszonyítva kisebbségben van

 

  • történelmileg kialakult, az összetartozás tudatával, valamint közös nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal rendelkező népesség ezen belül.
  • a kisebb létszámú, zártabb etnikumokat az etnikai közösség, törzs vagy csoport, míg a nagyobb embertömeget képviselő, kiterjedtebb földrajzi területeken élő etnikumokat a nép, illetve nemzet kifejezéssel jelölhetjük.
  • a kisebbségben élő etnikumokat nemzetiségeknek nevezik

Megoldás:
Nemzetiség
• általánosabb: valamely nemzethez való tartozás
• szociológiai, politikai kifejezésként: valamely meghatározott etnikumhoz tartozó kisebbség

Kisebbség
• egy nagyobb közösségen belül többé-kevésbé elkülöníthető, sajátos azonosságtudattal rendelkező (pl. etnikai, vallási vagy egyéb) csoport, ha annak létszámaránya a nagyobb közösségéhez viszonyítva kisebbségben van

Etnikum
• történelmileg kialakult, az összetartozás tudatával, valamint közös nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal rendelkező népesség
• ezen belül a kisebb létszámú, zártabb etnikumokat az etnikai közösség, törzs vagy csoport, míg a nagyobb embertömeget képviselő, kiterjedtebb földrajzi területeken élő etnikumokat a nép, illetve nemzet kifejezéssel jelölhetjük
• a kisebbségben élő etnikumokat nemzetiségeknek nevezik

forrás: http://erettsegisegedlet.blogspot.hu/2009/08/nemzetisegek-etnikai-kisebbsegek-es.html

2. Válasszatok egyet a magyarországi kisebbségek közül, röviden mutassátok be, hol, milyen létszámban élnek hazánkban! Az összegyűjtött információkat ábrázoljátok térképen is!

Megoldási javaslatok és háttérinformációk: A feladat elvégzését csoportmunkában javasoljuk.

Segítségül a következő anyagokat használhatják a tanulók:
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00

2.1.6 Nemzetiség, anyanyelv

2.1.6.1 A népesség nemzetiség, korcsoport, legmagasabb befejezett iskolai végzettség és nemek szerint, 2011

2.1.6.2 A népesség nemzetiség, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011 – Frissítve: 2013.04.17.

2.1.6.3 A hazai nemzetiségekhez tartozók állampolgárság és nemek szerint, 2011

2.1.6.4 A népesség nemzetiségi hovatartozását befolyásoló tényezők, 2011 – Frissítve: 2013.05.09.

Kisebbsekkepek1

Kisebbsekkepek2

3. Mit gondolsz? Mely nyelveket beszélik Magyarországon nemzeti kisebbségek?

bolgár német török szlovén
orosz cseh olasz kecsua
román szlovák ukrán örmény
angol ruszin svéd horvátok
görög lengyel szerb spanyol

Megoldás és háttérinformációk: a feladatban szereplő, Magyarországon elismert nemzeti kisebbség: bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, örmények, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, ukránok.

A Magyarországon törvényben elismert etnikai kisebbség: cigányok.

Törvényben el nem ismert kisebbségek: arabok, kínaiak, kurdok, oroszok, vietnámiak, zsidók  …

4. Mit gondoltok, milyen jogokat kell biztosítania egy államnak a területén élő kisebbségek számára?
Mit biztosítanak a magyar törvények egy nemzetiségi beszélő számára?
Szerintetek milyen jogok illessék meg a határon túli magyarokat anyanyelvhasználatuk vonatkozásában?

Háttérinformációk: a javasolt feladattípus a  közös véleményalkotás.

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól (részletek)
Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását, garantálja a valós közösségeik önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát,
12. § (1) A nemzetiséghez tartozó személynek joga van:
a) anyanyelvének szabad használatához szóban és írásban, történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához;
b) megtanulni anyanyelvét, részt venni anyanyelvű köznevelésben, oktatásban és művelődésben;
c) az oktatási esélyegyenlőséghez és a kulturális szolgáltatásokhoz, amelyet az állam hatékony intézkedésekkel elősegíteni köteles;

5. Mi a véleményetek az alábbi Facebook-posztról?

Kisebbsekkepek3

Kisebbsekkepek4

6. Milyen módon művelheti, őrizheti meg kultúráját egy nép (egy kisebbség)?

Háttérinformációk: javasolt feladattípus az önálló vagy csoportos gyűjtőmunka.

Segítségül adható kérdés, szempontok:

Milyen írott és elektronikus médiát vehetnek igénybe/tartanak fenn a magyarországi kisebbségek? Milyen szerepe van a nemzetiségi közoktatásnak a nyelv megőrzésében?

Nyomtatott és elektronikus sajtó

Közösségi fórumok, rendezvények

A nemzetiség ünnepeinek megtartása, szokásainak megőrzése

http://emberijogok.kormany.hu/nemzetisegek-magyarorszagon

http://musor.tv/heti/tvmusor/MR4

 

7. Érdeklődjetek, hogy szűkebb vagy tágabb környezetetekben élnek-e nemzeti kisebbségek! Ha igen, tudjátok meg/gyűjtsétek össze, milyen fórumokon használják a kisebbségi nyelvet!

8. Vizsgáljátok meg a következő térképet, és állapítsátok meg, hogy 1910-ben hol és milyen nemzetiségek éltek Magyarország területén! Mi a különbség a múlt század eleji és a mostani helyzet között?

Teleki Pál „vörös” térképe:
Kisebbsekkepek5

http://tortenelemportal.hu/2012/06/trianon-es-a-terkepek/

Háttérinformációk:

Az előkészítő feladat eredményeinek bemutatására ez az egyik lehetséges alkalom.
Amennyiben térképet is készítettek a tanulók, itt összevethetik fentivel.