NYELVI VESZÉLYEZTETETTSÉG, NYELVI DIVERZITÁS ÉS FÖLDRAJZI VISZONYOK III.

Feladatok, kérdések:

Földrajzi, éghajlat tényezők is szerepet játszanak egy-egy terület nyelvi, kulturális megformáltságában.

1. A hanti (osztják) és a nyenyec Szibériában élő őshonos népek. Keressetek róluk fényképeket, adatokat:

  • lélekszám (hányan vallják magukat hantinak, nyenyecnek);
  • beszélők száma (hányan beszélnek hantiul, nyenyecül);
  • lakóterület mérete, helye (domborzati, éghajlati viszonyok);
  • nyelvi tagoltság (hány nyelvjárásra osztják a hantit és a nyenyecet );
  • jellemző hagyományos életmód.

2. Keressetek összefüggéseket és ellentmondásokat a talált adatok között!

 

Néhány térkép és fotó segítség gyanánt:

A nyenyecek és a hantik területei:

A nyenyecek és a hantik területei

Keleti hantik lakhelye az Ob folyó és annak mellékfolyói mentén:

Keleti hantik lakhelye az Ob folyó és annak mellékfolyói mentén

 http://www.policy.hu/filtchenko/FTG%20ELDP%20project/alexandr.htm

Nyenyec férfi, rénnel

Nyenyec férfi, rénnel

 

Nyenyec szállás a tundrán
Photo: Steve Morgan
http://www.survivalinternational.org/photo-stories/3198-the-nenets-of-siberia

Nyenyec szállás a tundrán

 

Nyugat-Szibéria, tajga
http://cmctecosystems.wikispaces.com/Z9+Siberian+Taiga

Nyugat-Szibéria, tajga

 

Megoldási javaslatok és háttér-információk:

1.

(keleti) hanti (tundra) nyenyec
lélekszám összesen kb. 31 ezer összesen kb. 44 ezer
hantiul/nyenyecül beszélők száma kb. a harmada kb. a fele
lakóterület mérete, helye (domborzati, éghajlati viszonyok) kisebb, a legészakibb csoportokat leszámítva tajga övezet a hantinál nagyobb, óriási terület, tundra övezet
jellemző hagyományos életmód az északiakat leszámítva halászó-vadászó réntartás
nyelvi tagoltság (hány nyelvjárásra osztható) a hanti nyelv több nyelvjárás-csoportra oszlik, amelyekbe több kisebb nyelvjárás tartozik a nyenyec nyelvjárásilag kevésbé tagolt, két nagy csoportja a tundrai és az erdei

2.

Az említett paraméterek egyértelmű összefüggésekre utalnak. A hantik és a nyenyecek lélekszáma nagyságrendileg megegyezik, mindkettő szibériai őshonos nép. Azt várhatnánk, hogy akkor az egyéb paramétereknél is hasonlóságokat találunk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a nyenyecek noha nagyobb területen élnek, nyelvileg sokkal egységesebb képet mutatnak, mint a hantik, amely nyelvjárásilag rendkívül tagolt. Ennek legfőbb oka lakóterületük földrajzi-éghajlati viszonyaiban és az ahhoz alkalmazkodó életmódban keresendő. Az északabbra élő nyenyecek területei nagyrészt már a tundra övezethez tartozik. Rénszarvasaikkal hatalmas területeket járnak be. A délebbre, az Ob-folyó melletti tajga a hantik számára a vadászó-halászó életmód kialakítását tette lehetővé, a mocsaras, lápos vidék megnehezíti a közlekedést. Így ez az életmód nem teszi szükségessé nagy területeke bejárását, egy-egy csoport egy-egy mellékfolyó, folyókanyar mellett telepedik le, és ezek a csoportok nem feltétlenül érintkeznek folyamatosan egymással.

 

Irodalom:

Csepregi Márta (szerk.) 1998: Finnugor kalauz. Panoráma, Budapest
Madártávlatból http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol/
Nanovfszky György (szerk.): Nyelvrokonaink. Teleki, Budapest.
Rénhírek http://www.nyest.hu/renhirek
Rokonszenv fu.nytud.hu/