NYELVI VESZÉLYEZTETETTSÉG, NYELVI DIVERZITÁS ÉS FÖLDRAJZI VISZONYOK II.

Feladatok, kérdések:

Nemcsak a földrajzi és éghajlati viszonyok, hanem a természeti kincsekhez kapcsolódó emberi, ipari tevékenység is befolyásolhatja egy-egy terület nyelvi, kulturális képének alakulását.

1. Hasonlítsátok össze az két térképet! A két térkép az arktikus, északi területeket mutatja be: azt, hogy milyen mértékben fog változni az emberi tevékenység ezeken a – nagyobb részt ma még – a nyugati civilizációtól érintetlen területeken 2003 és 2032 között.

 terkep1

 terkep2

 http://www.grida.no/graphic.aspx?f=series/vg-arctic/large/fig21.jpg

 

2. Milyen életmódot folytatnak az északi népek (tajga, tundra, sarkvidék)? Milyen hatással lehet a közvetlen („nyugati”, civilizált stb.) emberi tevékenység a hagyományos életmódra?

3. Milyen következménnyel járhat mindez az északi kis nyelvekre?

4. A harmadik térkép az arktikumban jelenleg is folyó bányászati tevékenységet mutatja be. Ez mennyire feleltethető meg az első és második térképen ábrázolt emberi tevékenységnek?

http://www.grida.no/graphic.aspx?f=series/vg-arctic/large/fig16.jpg

 

5. A térképek a Kanadában található Makenzie-völgy Régiójában folyó bányászati tevékenység alakulását mutatja be 1900 és 2001 között. Mely népek ősi élőhelye ez a terület? Mit lehet tudni nyelvükről, lélekszámukról, kultúrájukról? Milyen hatással lehet az ő életükre az iparosítás?

 http://www.grida.no/graphic.aspx?f=series/vg-arctic/large/fig18.jpg

Keressetek hasonló példákat!

 

Megoldási javaslatok és háttér-információk:

1. Az arktikus terület ásványkincsekben, elsősorban kőolajban, földgázban gazdag. Ennek kiaknázása és a bányászatra települő iparnak köszönhetően az emberi tevékenység fokozódik.

2. Az iparosítás és a gyakran hozzá szorosan kapcsolódó városiasodás új életformát kínál az őslakosok számára is. Ez azonban egyben felgyorsíthatja az asszimilációt, a hagyományos kultúra, nyelv mellett új kultúra és nyelv jelenik meg.

3. Az őshonos arktikus nyelvek, kultúrák az eltűnés határára kerültek.

4. Azokon az északi területeken fokozódik az emberi tevékenység, ahol természeti kincseket találni, és azok kinyerhetők, kibányászhatók. Ezeken a területeken gyorsan nő a betelepülő, nem őshonos lakosság száma és számaránya.

5. Előny: gazdasági haszon, ipari fejlődés. Hátrány: környezetszennyezés, kisebbségi lét, társadalmi/etnikai feszültségek.

6. Hasonló folyamatok a világ számos részén megfigyelhetők. Tipikus példák: mezőgazdasági tevékenység, erdőirtás Dél-Amerikában, Afrikában.

Irodalom

Ahlenius, Hugo – Kathrine Johnsen – Christian Nellemann: Vital Arctic Graphics. http://www.grida.no/publications/vg/arctic/