Többnyelvűség

1. KÉTNYELVŰSÉG, KÓDVÁLTÁS 
A példák alapján próbáljátok megragadni a kódváltás jelenségét!
Megmutatom, hogy kell faltogatni”
Ich lépek a….”
Nemsokára lesz a Geburtstagom.”
Nézd, fligézek!”
Das másik cumi…”
 … akkor volt egy óriási házuk a Hunnia filmgyárral szemben és ez, ott olyan gyümölcsfák voltak, hogy az unbelievable (hihetetlen), olyan jó volt, nagyon finom volt minden…”
• „És kényelmesen, jól élünk. God bless America
I was just talking to Béla, Béla bácsi, and he was (éppen Béla, Béla bácsival beszélgettem), magyarul beszélek, mert magyarul akarjátok hallani”
• „Ez nem perfektül van; mert kétegyháziasan mondtam; mert az irodalmi románban nem így mondják, mert úgy mondtam, ahogy itt Kétegyházán mondják; mert kétegyháziasan mondtam, fele román fele magyar”

A feladat célja: előkészítő feladat, a példák alapján megtapasztaltatni a kétnyelvű beszélők kódváltási jelenségeit

Megoldási javaslatok és háttérinformációk: a kódváltás egy nyelvészeti fogalom. A többnyelvű emberek olyanok, akik több mint egy nyelvet használnak, időnként több nyelv elemeit használják az egymás közötti társalgás folyamán. A kódváltás két vagy több nyelv vagy nyelvváltozat váltakozó használata ugyanazon megnyilatkozáson vagy diskurzuson belül. Alakilag a kódváltás lehet egyetlen morféma, szó, kifejezés, mondat vagy mondatok ,valamint nyelvjárás vagy stílusváltás, amikor a kevésbé formális nyelvváltozatról a sokkal formálisabbra váltanak.

2. TÖBBNYELVŰSÉG
Van-e a környezetetekben kétnyelvű család? Készítsetek interjút a nyelvhasználati szokásaikról!

Segítő kérdések:

 • Melyik családtaggal milyen nyelven beszél?
 • Beszél-e az egyik szülő a másik nyelvén?
 • Van-e közvetítő nyelv?
 • Mi történik, ha mindkét szülő jelen van? Hogyan beszélnek?
 • Szoktak-e kódot váltani beszélgetés közben?
 • Tesz-e különbséget a két nyelv között?
 • Érez-e különbséget a két nyelv között?

3. A KÉTNYELVŰSÉG KÖZELEBBRŐL
A. Előkészítő gyűjtőmunka: Készítsetek rövid képes kiselőadást a számikról!

 • Milyen országokban élnek?
 • Hányan vannak?
 • Milyen nyelven beszélnek?
 • Beszélnek-e más nyelven még?

A feladat célja: a következő feladat (B) előkészítése valamint általa egy kisebbségi nép helyzetének, nyelvhasználatának, életmódjának megismerése kiselőadás vagy projektmunka formájában.
Háttérinformációk: http://fu.nytud.hu/

sami
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sami_people_north_of_Arctic_Circle,_Norway.jpg?uselang=hu

Honningsvag

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honningsv%C3%A5g_2013_06_09_3460_%2810302412674%29.jpg?uselang=hu

800px-Norske_samer,_Karin_Beate_Nosterud

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norske_samer,_Karin_Beate_Nosterud.jpg?uselang=hu

800px-Reindeer_herding

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reindeer_herding.jpg?uselang=hu

B. Hogyan csoportosíthatók az alábbi állítások? Helyezzétek el őket a körökben!

ketnyelvuseg

Nézetek

  • Műveltebbekké válunk, ha tudunk számiul és finnül is.
  • Csak az idős embereknek kell tudniuk számiul és finnül.
  • Lényeges számiul tudni, ha a számi kultúra részévé szeretnénk válni.
  • Szívesebben nézek finn nyelvű TV-adást, mint számi nyelvűt
  • A számi nyelv el fog tűnni, hiszen itt mindenki beszél finnül
  • A Lappföldön élő számi diákoknak meg kell tanulniuk számiul
  • A mindennapi életben hasznosabb nyelv a finn
  • Fontos, hogy számi házastársat válasszunk, ha meg akarjuk őrizni anyanyelvünket
  • A gyermekeket összezavarja, ha számit és finnt is tanulnak.
  • Lappföld iskoláiban számiul és finnül is kell tanítani.
  • Nem nehéz két nyelvet beszélni.
  • Problémákat okoz, ha két nyelvet is tudunk.
  • Lappföldön megél egymás mellett a számi és a finn.
  • Többet tudunk, ha számiul és finnül egyaránt beszélünk
  • Szeretném, ha felnőttként olyan embernek tartanának, aki számiul és finnül is tud

Nem szeretem a finn nyelvet, mert …

  • az iskolában tanultam és nem az anyanyelvem.
  • a rénnel kapcsolatos tennivalókról ezen a nyelven nem tudok beszélni.
  • túl sok helyet foglal el magának Finnországban, és megeszi a többi nyelvet.

Szeretem a számi nyelvet, mert …

  • ez az anyanyelvem.
  • ezt a nyelvet tanultam meg először.
  • ez az a nyelv, amelyet otthon beszélünk
  • ez az a nyelv, amelyen sokkal jobban ki tudom magam fejezni.
  • az érzelmeimet, érzéseimet ezen a nyelven tudom a legjobban kifejezni.
  • a családom nyelve és kultúrám lényeges része.
  • a számi szókincs gazdag, nagyon sok benne a szép, szépen hangzó szó.
  • a szüleimtől tanultam, és boldog vagyok, hogy számi lehetek.
  • számiul írok verseket, számiul festem a képeimet.
  • így része vagyok a számi kultúrának, a mi területünkön nagyon fontos réntartásnak, kézművességnek.
  • egyre többet tudom használni.
  • a férjemmel csak számiul beszélek.
  • ez az én nyelvem, amelyen a többi számival beszélgetni tudok.
  • minden rokonom számiul beszél, rögtön otthonosabban érzem magam ott, ahol számiul beszélnek, vagy ha én számiul beszélhetek, még akkor is, ha ismeretlen, idegen számikkal találkozom.
  • ez egy nemzetközi nyelv, amit a svéd és norvég területeken is használok; ezt használom, amikor a rénekről vagy a természetről beszélek.
  • könnyebben boldogulok a norvég és a svéd határ másik oldalán, ha a számit használom.
  • sokkal kellemesebb olyanokkal beszélgetni, akik tudnak számiul.
  • A mi családunk nagyon nagy, sok barátunk és szomszédunk van. Sok nyelvet beszélünk, és három ország állampolgárai vagyunk (Finnország, Svédország, Norvégia), de mindannyiunk közös nyelve a számi. Otthon három nyelvet használunk: a számit, a svédet és a finnt.
  • Borzalmas élményeim vannak arról, amikor gyerekként számiul beszéltem az iskolában vagy a templomban. Rengeteg megaláztatás ért. Az iskolában megbüntettek, vagy kimosták a számat, ha számiul szólaltam meg. Boldogsággal tölt el, hogy ma értékelik az anyanyelvemet, örülök annak, hogy az unokáim nem csak finnül és norvégul, hanem számiul is beszélnek, és hogy a lányom a számi nyelv ápolásával foglalkozik Norvégiában. A mi családunkban a számi zászló mindig magasan lobog!
  • Akkor jártam iskolába, amikor a számi nyelvet tilos volt használni. Sírva olvastunk finnül, a számit már a gyerekeimnek sem tanítottam, de ma új idők járnak, a három unokámmal számiul beszélek. Remélem, hogy a világon minden kisebbségi nyelvet békén hagynak, mert a nyelvünk ad nekünk biztonságérzetet.
  • Nagyon határozott személyiségnek kell lenni ahhoz, hogy valaki a finnek területén meg tudja őrizni anyanyelvét. Rengeteg finn televízióadás van finnül. Könnyebb finnül beszélni és olvasni. A mai számiban rengeteg olyan szó van, amit gyerekként nem is ismertem. Nagyon zavar, hogy a híreket norvég számiul és nem az én nyelvjárásomban olvassák fel. Még tankönyv sincs az én nyelvjárásomban, és nem is szeretem hallgatni, ha valaki más nyelvjárásban beszél, nem esik jól a fülemnek. A gyerekek tankönyveiben is annyiféle nyelvjárást lehet olvasni. Nem is tudom. Nem jó, hogy annyi nyelvjárás van.
  • Felnőttként már nehezen kezd el az ember számiul tanulni, hiszen már messze kerültem az otthonomtól, és a munkahelyemen is finnül beszélnek.

A feladat célja: a számi kétnyelvű beszélők anyanyelvükhöz való attitűdjének megismerése.  A feladatsor által a tanulók képet alkothatnak arról, hogy a számik miként vélekednek a kétnyelvűség előnyeiről és hátrányairól.
Megoldási javaslatok és háttérinformációk: az állítások szétszedhetők, kioszthatók csoportosan vagy egyénileg, megoldhatók akár úgy is, hogy egy-egy csoportnak jutnak és a csoportok fogalmazzák meg a hozzájuk került vélemények lényegét. Vagy egyénileg keresik meg a tanulók a helyüket az ábrán.

 

tobbnyelvuseg2

 4. Érték-e a többnyelvűség? Előny-e a többnyelvűség?

A feladat célja: a példák alapján képet kaphatnak a diákok arról, hogy az egyes európai parlamenti képviselők a többnyelvűségről való véleményalkotásukkor milyen érveket, szempontokat vesznek figyelembe, sorakoztatnak fel felszólalásaikban.  A feladat és a szövegek kiválóan alkalmasak szövegértési gyakorlatra is. Valamint az egyes szövegtípusok jellegzetességeinek megfigyelésére.

Megoldási javaslatok és háttérinformációk: javasolt a mellékelt szövegek feldolgozása csoportmunkában egy-egy képviselői szöveg egy csoporté, de más munkaformában is megoldható a feladat.

 

A) a társadalom számára:

Vizsgáljátok meg a képviselők szövegeit! Milyen azonos tényeket, érveket, célkitűzéseket fogalmaznak meg? Milyen szempontokat vesznek figyelembe? Miben térnek el egymástól?

 

Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség
(Európai parlamenti vita a többnyelvűségről)

forrás:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090323+ITEM-025+DOC+XML+V0//HU

 

Vasco Graça Moura (PT)
A jelentésemben megismétlem az Európai Parlament által korábban elfogadott álláspontot, és általánosságban megerősítem a Bizottság véleményét, miszerint az EU nyelvi és kulturális sokszínűsége hatalmas versenyelőnyt jelent, és mind az Unión belül, mind azon kívül támogatni kell a nyelvoktatást és csereprogramokat az oktatási és kulturális területen.

A társadalmi elfogadás tényezőjeként is aláhúzom a nyelv fontosságát, megerősítem a világ más régióival folytatott párbeszéd fontosságát, figyelembe véve az EU országai és harmadik országok között meglévő nyelvi, történelmi és kulturális kapcsolatokat…
…Ami a nyelvtanítást illeti – mind az iskolában, mind a felnőttkorban – számos egyéb szemponton kívül fenntartom, hogy az anyanyelvi oktatás minden további tanítás alapja. Azokban az országokban, ahol egynél több hivatalos nyelv létezik, vagy ahol egy hivatalos és több regionális nyelv létezik egymás mellett, a szülőknek és gondviselőknek lehetőséget kell adni, hogy megválasszák, melyik hivatalos nyelven oktassák gyermekeiket. Azt az álláspontot is fenntartom, hogy az iskolás gyerekeket nem foszthatjuk meg az állam hivatalos nyelvén való oktatástól.
Hangsúlyozni kívánom, hogy a jelentésben semmiképpen sem vitatom a regionális vagy kisebbségi nyelvek jelentőségét. Egyértelműen elismerem és tiszteletben tartom ezeket a nyelveket, és semmiképpen sem próbálom háttérbe szorítani azokat. A jelentésem semmiképpen nem mond ellent ezeknek a nyelveknek.
Ennek eredményeképpen azok az alapelvek, amelyek az alapvető jogokhoz és az emberek szabadságaihoz kapcsolódnak, és amelyeket régóta tiszteletben tartunk, elfogadunk és gyakorlunk az Európai Unióban… Az Európai Unió olyan hely, ahol tiszteletben tartjuk a demokráciát és a pluralizmust, és az nem a kirekesztés vagy az alapvető jogok és szabadságok indokolatlan megnyirbálásának helye.

Louis Michel, a Bizottság tagja (FR)
Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is meg szeretném köszönni Graça Moura úrnak a többnyelvűségről szóló, saját kezdeményezését ismertető jelentést.

A jelentés támogatja a Bizottság megközelítését, és a nyelvoktatás és a nyelvtanárok minőségére, a társadalmunk valamennyi rétegének elérését célzó, integrált megközelítésre, a nyelvi sokszínűségre helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor segít megértenünk a média és a műfordítás szerepét, valamint a harmadik országokkal való nyelvi és kulturális kapcsolatokat.
Osztom az előadó véleményét, miszerint a többnyelvűség jelentős hatást gyakorol Európa polgárainak mindennapjaira, figyelembe véve a kommunikáció bőségét, a növekvő mobilitást és migrációt, valamint a fokozódó globalizációt.
Az anyanyelv+2 elve, valamint az idegen nyelv korai életkorban való elsajátítása jelenti a többnyelvűségi politikánk vonatkozási pontjait. Ezen az elismert jogon alapul a megközelítésünk. Megerősíti az egész életen át tartó tanulás fontosságát, és célja, hogy bevonja a társadalmunk legsebezhetőbb csoportjait. Különösen azokra gondolok, akik félbehagyták tanulmányaikat, a bevándorlókra és azokra, akik csak egy nyelvet beszélnek, vagy akik nyelvi szempontból kevésbé kompetensek.
Ezenkívül további erőfeszítéseket teszünk a szakiskolások, felnőttek és az idősebb korosztály érdekében, akik már nem vesznek részt oktatásban, és akik elmaradhatnak a fejlődéstől.
Örömömre szolgál, hogy támogatja a megközelítésünket. Ahhoz, hogy elérjük ezeket a csoportokat, feltétlenül fontos az egyéni motiváció és a megfelelő tanítási módszerek megvalósítása. Az olyan új technológiák, mint az internet és az audiovizuális média, számos lehetőséget kínálnak e csoportok elérésére, valamint arra, hogy a tanítási módszereket az ő egyedi igényeiket és képességeiket figyelembe véve dolgozzuk ki és alakítsuk. Az egész életen át tartó tanulás programja európai szinten valamennyi nyelvet támogatja: az Európai Unió hivatalos nyelveit, a regionális és kisebbségi nyelveket és a többi, világszerte beszélt nyelveket. Ez az Unió új valóságát és a polgáraink nyelvi igényeit tükrözi.
A növekvő mobilitás és migráció közepette az embereknek feltétlenül el kell sajátítaniuk a nemzeti nyelvet vagy nyelveket, ha teljesen be akarnak illeszkedni a társadalomba.
Örömömre szolgál, hogy a Parlament általánosan támogatja a többnyelvűségre vonatkozó megközelítésünket.

Corina Creţu írásban. – (RO)
Az EU 27 tagállamának nyelvi és kulturális sokszínűsége elősegíti a megegyezést és az együttműködést, valamint a munkaerő határokon átnyúló mobilitását és az európai értékekkel való azonosulást. Fontos, hogy folyamatosan továbbfejlesszük az anyanyelvi oktatás ösztönzéséről és a nyelvek közötti teljes és kölcsönös érthetőség biztosításáról szóló uniós politikákat. Együttműködésre van szükség a nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság között annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban valósítsuk meg azokat a gyakorlatokat, amelyek célja a nyelvi különbözőségek elfogadásán keresztüli integrálás.
Románia az EU egyik olyan tagállama, amelyik a kisebbségek számára európai átlagnál nagyobb mértékű védelmet és támogatást biztosít, előmozdítva a saját nyelvükön folyó oktatást. A kolozsvári Babeş-Bólyai Egyetem a többnyelvűség előmozdításának kiemelkedő példája.
Sajnos tüntetéseket szerveztek – még az Európai Parlamentben is –, és kezdeményezéseket indítottak azzal a céllal, hogy a Babeş-Bólyai Egyetem lerombolására hívjanak fel azon az alapon, hogy etnikai elkülönítésen alapuló, hátrányos megkülönböztetés folyik. Ezért kívánom felhívni a figyelmet arra, milyen veszélyt jelent az etnikai kérdésekről szóló vita hangnemének elfajulása. A kisebbségi jogok tiszteletben tartása és a többnyelvűség előmozdítása nem terelődhet rossz irányba, és nem fedhet el olyan cselekedeteket, amelyek az európai szellem és az etnikumok harmóniája ellen hatnak. A többnyelvűség közös nevező kell, hogy legyen, nem pedig az Európai Uniót megosztó tényező.

Gabriela Creţu írásban. (RO)
Gyakorlatias érvek támogatják a többnyelvűséget: csökkenti a munkanélküliség kockázatát, növeli a munkához jutás esélyét, hozzájárul a szolgáltatások minőségének javításához és a munkaerő termelékenységének növeléséhez, elősegíti a mobilitást. Mindannyian tudjuk, miről van szó, és a vélemények az egyezésre hajlanak ebből a szempontból.
Itt szeretném leszögezni, hogy a többnyelvűség és a kapcsolódó intézkedések támogatása más okból is fontos.
A többnyelvűség hozzájárul az európai társadalmi modell számára alapvető értékek és megközelítések – a kölcsönös megértés, bizalom és szolidaritás – megerősítéséhez. A sokféleség világában hatékonyan valósíthatja meg az egységet.
Erre vonatkozóan kitartunk a mellett, hogy szükség van Európa nyelvi sokszínűségének megőrzésére. E cél elérésének egyik módja az lenne, hogy második idegen nyelvként a nemzetközileg elterjedt nyelvektől eltérő nyelvet tanulnának az emberek. A szomszédos országok vagy a saját országbeli kisebbségek nyelveit lehetne tanulni, valamint az olyan feltörekvő gazdaságokban beszélt nyelveket, amelyekkel virágzó kapcsolatokat tartunk fenn.
Szeretném kifejezni abbeli hitemet, hogy egy ilyen politika pozitív hatásai később, a mindennapokban is kimutathatók lesznek.

Iosif Matula írásban (RO)
Gratulálni szeretnék kollégámnak, Graça Moura úrnak ahhoz, hogy milyen sikeresen kapcsolata össze jelentéstervezetében az általános, a regionális és a helyi érdekeket.
Én személy szerint azt javasoltam, hogy a kisebbségi nyelvet beszélő etnikai csoporthoz tartozó polgároknak rendesen meg kellene tanulniuk annak az államnak a hivatalos nyelvét, amelyben élnek. Ez bizonyára előnyt jelentene a munkakeresésben és a teljes társadalmi beilleszkedésben. Az erre vonatkozó módosítást sajnos nem fogadták el az illetékes bizottságban, de továbbra is úgy vélem, nagyon hasznos lenne.
Másrészről azt javasoltam, hogy azokat a tisztviselőket, akik munkájuk részeként gyakori kapcsolatba kerülnek más tagállamok polgáraival, egy második európai nyelv tanulására kellene ösztönözni. Úgy érzem, hogy ez nagyon hasznos lenne, figyelembe véve a munkaerő Európán keresztüli áramlását, valamint a turisztikai célú mobilitást.
Ez az egyetlen módja annak, hogy ösztönözni tudjuk a kommunikációt és az interkulturális egyetértést, amelyek mind az Európai Unió alapvető értékeit képviselik.

B) az egyén számára:

http://www.youtube.com/watch?v=PMum1079kLc

Nézzétek meg a következő videót! Miben különbözik az egyén hozzáállása, véleménye a kétnyelvűségről? Miért más mégis a látott vélemény, mint az utca emberének véleménye? Hogyan érvényesülnek a reklám sajátosságai a látottakban?