Tudástár

Tudástár

Fejezetek:

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A Tudástár olyan fejezetek gyűjteménye, amelyek a nyelvi sokféleség mibenlétét járják körül.

A nyelvek különbözőségét bemutatják nyelvi szintek szerint (hangzókészlet, szókincs, mondatszerkesztési sajátságok), és kitérnek a nyelvi diverzitás társadalmi vonatkozásaira is, mint a többnyelvűség, nyelvpolitika, nyelvi veszélyeztetettség és a revitalizáció (újjáélesztés), valamint a nyelv, a kultúra és a társadalom összefüggéseire is. Áttekintik továbbá az írásrendszerek sokféleségét is.

Céljuk az enciklopédikus tudás közvetítése helyett elsősorban a sokféleség érzékeltetése, illetve a nyelvészet különböző területeinek megismertetése.

Fejezetek listája:

1. Az emberi nyelv

2. Hány nyelv van a világon?

3. Hogyan hasonlítjuk össze és írjuk le a különböző nyelveket?

4. A nyelv hangjai

5. Szó – jelentés – szókincs

6. Írás

7. Kultúra és nyelv

8. Többnyelvűség és nyelvi érintkezés

9. Nemzetiségi hovatartozás és nyelv

10. Nyelvi veszélyeztetettség

11. Nyelvpolitika és nyelvtervezés

12. Nyelvi dokumentáció

Bibliográfia

Szemelvények az Interaktív térkép feladataiból (magyar nyelven) PDF

 

Szerzők

Az eredeti fejezetek szerzői:

Hornsby, Michael
Karpiński, Maciej
Klessa, Katarzyna
Nau, Nicole
Wicherkiewicz, Tomasz
Wójtowicz, Radosław

A magyar változat az eredeti fejezeteknek nem egyszerű fordítása, hanem tartalmi átdolgozása, átstrukturálása, valamint a magyar oktatás igényeihez alkalmazkodó adaptálása.

Szerzők:
Bakró-Nagy Marianne
Duray Zsuzsa
Oszkó Beatrix
Sipos Mária
Szeverényi Sándor
Várnai Zsuzsa

*